Dostawa sprzętu pożarniczego i środków gaśniczych, z zastosowaniem prawa opcji.

» Opis zapytania

1. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych:
Część 1 – Armatura i osprzęt pożarniczy, z zastosowaniem prawa opcji.
Część 2 – Przełączniki.
Część 3 – Zasysacze liniowe.
Część 4 – Sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny.
Część 5 – Środek pianotwórczy i zestaw do usuwania rozlewisk olejowych.
Część 6 – Gaśnice i urządzenia gaśnicze.
Część 7 – Podręczny sprzęt gaśniczy, z zastosowaniem prawa opcji.
Część 8 – Pozostały sprzęt dla straży.
Część 9 – Butle do aparatów powietrznych MSA AUER.
Część 10 – Maski do aparatów powietrznych FENZY.
Część 11 – Maski do aparatów powietrznych DRÄGER.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się