DOSTAWY PODTLENKU AZOTU WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
• zakup i sukcesywne dostawy podtlenku azotu - butle o poj. wodnej 10 l (ok. 7-7,5 kg gazu)
• dzierżawa butli w okresie trwania umowy


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się