Zakup i dostawa środków czystości dla Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego oraz jednostek obsługiwanych.

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości wg. zestawienia, zawartego i zgodnego ze wzorem formularza cenowego, stanowiącego integralną część SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ).
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć oraz rozładować przedmiot zamówienia, na własny koszt do magazynów Zamawiającego w podanych poniżej lokalizacjach:a) Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym, 05-092 Łomianki, ul. M. Konopnickiej 65
b) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki,
c) Przedszkole Samorządowe w Łomiankach, Szpitalna 1, 05-092 Łomianki
d) Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie, ul. Kolejowa 51, 05-092 Łomianki
e) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki
f) Szkoła Podstawowa im. por. A. Pilcha ps. Góra- Dolina w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435, 05-092 Łomianki
g) Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej, ul. Strzelecka 35, 05-092 Łomianki
h) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki
i) Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki
j) Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Partyzantów 31 , 05-092 Łomianki
k) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach ul. Szpitalnej 7, 05-092 Łomianki,
Dostawy będą realizowane sukcesywnie, partiami, we wskazane przez Zamawiającego miejsce, na koszt Dostawcy w asortymencie i ilościach określanych przez Zamawiającego w formie informacji pisemnej lub telefonicznej, w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu powiadomienia, w dni robocze (poniedziałek – piątek), w godzinach od 8:00 do 13:00, do lokalizacji wskazanych powyżej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrealizowania zamówienia według rzeczywistych potrzeb i nie ma obowiązku realizacji zamówienia w maksymalnych ilościach.
3.2 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w opisie przedmiotu zamówienia/ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
3.3 Szczegółową ilości oraz opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór formularza cenowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.03.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się