sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników dla potrzeb poszczególnych zakładów IUNG-PIB w Puławach w podziale na osiem pakietów:
Pakiet nr 1 - Odczynniki organiczne
Pakiet nr 2 - Odczynniki organiczne o wysokim stopniu czystości
Pakiet nr 3 - Odczynniki nieorganiczne
Pakiet nr 4: Materiały mikrobiologiczne
Pakiet nr 5: Roztwory wzorcowe
Pakiet nr 6: Materiały pomocnicze do analizatora Multi N/C 2100 firmy AnalytikJena
Pakiet nr 7: Odczynniki do biologii molekularnej
Pakiet nr 8: Materiały pomocnicze i odczynniki do Systemu Biolog
zgodnie z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ (2.1-2.8).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się