Wykonanie aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów infrastruktury pionu TE

» Opis zapytania

Wykonanie aktualizacji nw. instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów infrastruktury HMG Pionu TE i dostarczenie zaktualizowanych instrukcji Zamawiającemu:
a) Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku socjalnego Działu Głównego Energetyka „Busogen” oraz warsztatu remontowo-konserwacyjnego – w zakresie budynku socjalnego Działu Głównego Energetyka „Busogen”,
b) Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Stacji Redukcyjno-Pomiarowych HMG I i II – w całym zakresie,
c) Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Stacji Paliw HMG I, Wydziałowej Stacji Paliw oraz Bazy paliw HMG II – w zakresie Wydziałowej Stacji Paliw i Bazy paliw HMG II.
Pozostałe warunki oraz szczegółowy zakres określone zostały w Załączniku nr 2 do SIWZ - projekt umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.03.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice
  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się