Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników KRWP w rejonie LGOM

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków profilaktycznych dla załogi KRWP w rejonie LGOM, głównie w okolicach Rudnej.

2. Łączna ilość posiłków w zadeklarowanym okresie wynosić będzie maksymalnie ok. 365 dni x 26 osób = 9490.

3. Dziennie wymaganych będzie ok. 16-26 gorących posiłków jednodaniowych zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279).

4. Dokładna ilość wymaganych posiłków będzie podawana przez kierownika wiertni z jednodniowym wyprzedzeniem. Ilość posiłków rozliczana wg. listy osobowej dostarczanej przez Kierownika wiertni uzgodnionej ze stroną Wykonawcy.

5. Zapewnienie posiłków również w dni wolne od pracy w tym święta (możliwość przygotowania większej ilości posiłków dzień wcześniej pod warunkiem, że nie będą to potrawy łatwo psujące się).

6. Dostawa w ciągu dnia podzielona na 2 części:
I.Przygotowanie i dowóz ok. 1/2 przewidzianych na dany dzień posiłków na teren wiertni w godzinach 12-13;
II. Przygotowanie ok. 1/2 przewidzianych na dany dzień posiłków i umożliwienie spożycia w miejscu zakwaterowania lub w jego bliskim sąsiedztwie lub dowóz na teren wiertni ok. godz. 18.

7. Szczegółowe warunki zawarte w SIWZ i Projekcie Umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.04.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się