Dostawa artykułów higienicznych z papieru, prześcieradła na rolce, toaletowe produkty papierowe dla SPWSZ w Szczecinie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów higienicznych z papieru, prześcieradeł na rolce, toaletowych produktów papierowych dla SPWSZ w Szczecinie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik 4 do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, wymaganych parametrach granicznych, stanowiących Załącznik nr 1A do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się