dostawy gazów medycznych i technicznych dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu

» Opis zapytania

Pakiet nr1 - tlen ciekły medyczny
Pakiet nr2 - azot ciekły
Pakiet nr3 - tlen medyczny w butlach
Pakiet nr4 - podtlenek azotu w butlach
Pakiet nr5 - tlen medyczny LIV
Pakiet nr6 - Entonox
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących Załączniki nr 4 i 5 do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, które określone są w SIWZ mianem „ Pakiet” , który został oznaczony w dokumentacji jako Pakiet od nr 1 do 6
5. Każdy pakiet stanowi odrębny przedmiot zamówienia.
6. Zamówienie może być realizowane w ramach wybranego pakietu lub dla całości zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z przedmiotem zamówienia.
10. Opis przedmiotu zamówienia Pakietu nr 6 ( ENTONOX) :
a) mieszanina tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50% / 50% w ilości 100 m3 wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. wózkiem transportowym, zaworem dozującym mieszaninę wraz z przewodem oraz ustniki,
b) butle z zaworem zintegrowanym posiadającym uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny
c) ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego
d) urządzenie wyposażone w zawór wydechowy jednorazowy użycia bez konieczności dezynfekcji/sterylizacji
e) oferowany zawór dozujący do mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego (50% / 50%) wraz z przewodem o długości min 5 m.
f) urządzenie, które zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji,
zawartymi w szczegółowej instrukcji obsługi producenta) nie będzie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części.
g) zaoferowane wyroby tj. urządzenia do podawania mieszaniny gazów ( zawór dozujący, ustnik z filtrem) nie będą zawierały ftalanów, - oświadczenie od producenta
h) oferowane urządzenie i oferowane ustniki do podawania mieszaniny będą posiadały status wyrobu medycznego.
11. Opis przedmiotu zamówienia Pakietu nr 2:
- ilość przewidywanych kursów ciekłego azotu będzie wynosić średnio 1 raz na tydzień w zależności od ilości wykonywanych zabiegów. Ponadto tankowanie ma odbywać się w sposób tzw. „tankowanie do przelewu „
- pojemność zbiornika azotu wynosi 1000 kg
- dostawy ciekłego azotu są możliwe całodobowo
12. Zamawiający nie posiada żadnych własnych butli na wymianę.
13. Świadectwa potwierdzające jakość i parametry gazu winny być dostarczone przy każdej dostawie gazu będącego przedmiotem zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.03.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się