Dostawa 4 źródeł irydowych dla UCK

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 źródeł irydowych do aparatu mPDR ns:10443 wraz z wymianą, badaniem szczelności źródeł i przeglądami technicznymi aparatu wykonywanymi każdorazowo w dniu wymiany źródła na okres 18 miesięcy w ilości, asortymencie oraz wymaganiach bezwzględnych określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ – druk oferty pod rygorem odrzucenia.
3. Dostawy przedmiotu zamówienia następować będą sukcesywnie zgodnie z ustalonym harmonogramem: 18 czerwiec 2018 r; 1 październik 2018 r; 14 styczeń 2019 r; 6 maj 2019 r.
4. Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy do Kliniki Onkologii i Radioterapii Zamawiającego w Gdańsku, ul. Dębinki 7 w dni robocze w godz. 8.00-15.00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.03.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.