Dostawa przedmiotów umundurowania typu wyjściowego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania typu galowego, szytego na miarę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego n/w asortyment:
2.1. Mundur galowy wojsk lądowych -108/MON, w ilości 13 kpl.
2.2. Mundur galowy damski wojsk lądowych - 108/MON, w ilości 22 kpl.
2.3. Mundur wyjściowy wojsk lądowych -101/MON, w ilości 5 kpl.
2.4. Mundur wyjściowy damski wojsk lądowych-136/MON, w ilości 8 kpl.
2.5. Spodnie wyjściowe letnie damskie wojsk lądowych-112D/MON, w ilości 9 szt.
2.6. Spodnie wyjściowe letnie wojsk lądowych-112/MON, w ilości 1 szt.
2.7. Płaszcz wojsk lądowych-215/MON, w ilości 6 szt.
2.8. Płaszcz damski wojsk lądowych-215D/MON, w ilości 23 szt.
2.9. Mundur galowy sił powietrznych-108/MON, w ilości 5 kpl.
2.10. Mundur galowy damski sił powietrznych-108D/MON, w ilości 2 kpl.
2.11. Mundur wyjściowy sił powietrznych-102/MON, w ilości 3 kpl.
2.12. Mundur wyjściowy damski sił powietrznych-136/MON, w ilości 1 kpl.
2.13. Spodnie wyjściowe letnie sił powietrznych-112/MON, w ilości 2 szt.
2.14. Spodnie wyjściowe letnie damskie sił powietrznych-112D/MON, w ilości 1 szt.
2.15. Bluza olimpijka sił powietrznych-116/MON, w ilości 1 szt.
2.16. Bluza olimpijka damska sił powietrznych-116D/MON, w ilości 1 szt.
2.17. Spodnie wyjściowe sił powietrznych-112/MON, w ilości 2 szt.
2.18. Spodnie wyjściowe damskie sił powietrznych-112D /MON, w ilości 1 szt.
2.19. Płaszcz sił powietrznych-215/MON, w ilości 4 szt.
2.20. Płaszcz damski sił powietrznych-215D/MON, w ilości 2 szt.
2.21. Naramienniki wojsk lądowych-116/MON, w ilości 150 par
2.22. Naramienniki sił powietrznych-116/MON, w ilości 100 par
2.23. Mundur służbowy damski wojsk lądowych-104/MON, w ilości 1 kpl.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Cechy produktu: (art. 30 ust. 9 pkt. 2)b)i d) ustawy PZP)
5.1. Wykonawca, który faktycznie będzie realizował przedmiot zamówienia, polegający na szyciu na miarę, w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia musi posiadać wdrożony system zapewnienia jakości zgodny z normami jakościowymi określonymi w normie serii PN-EN ISO 9001 lub AQAP 2120.
6.2. System zarządzania jakością Wykonawcy, który faktycznie będzie realizował przedmiot zamówienia, polegający na szyciu na miarę musi spełniać wymagania zawarte w AQAP 2120.
6.3. Wymagania jakościowe umowy podlegają nadzorowaniu jakości, realizowanemu przez właściwe Wykonawcy - Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW) w zakresie AQAP 2120).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.03.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się