Dostawa mundurów, spodni gabardynowych i wiatrówek dla Akademii Morskiej w Szczecinie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mundurów, spodni gabardynowych i wiatrówek dla Akademii Morskiej w Szczecinie zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ.
2. Zamawiający informuje, iż udostępnia zainteresowanym Wykonawcom zapoznanie się
z wzorami mundurów, spodni gabardynowych i wiatrówek określonych w załączniku 1a do SIWZ, w Magazynie Mundurowym Studentów (DS Pasat), ul. Starzyńskiego 9, Szczecin, tel. (91) 48 09 609 lub (91) 48 09 779.
3. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku nr 1a do SIWZ ilości zamawianego przedmiotu zamówienia są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmniejszeniu
nie więcej niż 20% zamawianej ilości towaru w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego, z jednoczesnym zachowaniem cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie wykonawcy.
4. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.
5. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.03.2018 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się