Usługi hotelarskie w okresie kwiecień – lipiec 2018, niezbędne dla realizacji zadań statutowych Zamawiającego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi hotelarskie realizowane w okresie kwiecień – lipiec 2018, niezbędne dla realizacji zadań statutowych Zamawiającego. Przewidywane ilości noclegów zawarte są w harmonogramie rezerwacji pokoi, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Harmonogram ten określa przewidywane zapotrzebowanie przez okres obowiązywania umowy realizowane według bieżących potrzeb, co oznacza maksymalne zapotrzebowanie przez ten okres. Ilości noclegów rzeczywiście zrealizowane przez Zamawiającego mogą być niższe niż przewidywane zapotrzebowanie. Określenie maksymalnego zapotrzebowania nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku realizacji wszystkich noclegów w ilościach wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ.
W przypadku zmniejszenia ilości usług wskazanych w szczegółowym harmonogramie rezerwacji pokoi, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, cena jednostkowa zamawianej usługi nie ulega zmianie.

Z uwagi na charakter i specyfikę przedmiotowych usług zostały one podzielone na dwie następujące części:
1. Część I – Usługi hotelarskie w hotelach posiadających kategorię co najmniej trzygwiazdkową – kwiecień,
2. Część II – Usługi hotelarskie w hotelach posiadających kategorię co najmniej trzygwiazdkową – maj,
3. Część III – Usługi hotelarskie w hotelach posiadających kategorię co najmniej trzygwiazdkową – czerwiec,
4. Część IV – Usługi hotelarskie w hotelach posiadających kategorię co najmniej trzygwiazdkową – lipiec.

Zamówienie dotyczy świadczenia usług hotelarskich w hotelu posiadającym kategorię co najmniej 3-gwiazdkową, (w rozumieniu przepisów par. 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie).

Dodatkowe wymogi:
a) odległość od siedziby Opery przy ul. Lubicz 48; Kraków: do 2 km (mierzone na podstawie mapy umieszczonej na stronie https://maps.google.pl, wariant komunikacji: pieszo),
b) wyposażenie hotelu i pokoi nie zawierające lub zawierające w minimalnym wymiarze elementy o możliwym oddziaływaniu alergicznym (antyki, dywany i ciężkie tkaniny, itp.),
c) brak odczuwalnych hałasów komunikacyjnych w pokojach (pokoje z oknami nie wychodzącymi na ulicę o dużym natężeniu ruchu),
d) miejsca parkingowe,
e) darmowy dostęp do Internetu.

Planowa ilość dób w czasie trwania umowy: 445, w tym dla części I – 150, dla części II – 185, części III – 92, części IV – 18 (szczegółowy harmonogram w załączniku nr 5 do SIWZ).
Przedmiotem zamówienia są pokoje jednoosobowe i dwuosobowe. W przypadku braku pokoju jednoosobowego / dwuosobowego Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania większego pokoju do pojedynczego / podwójnego wykorzystania, w cenie nie wyższej niż zaoferowana cena za pokój jednoosobowy / dwuosobowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się