Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, stentów przeciwjaskrowych oraz hemostatycznych gąbek żelatynowych na potrzeby Klinik SPSK-2

» Opis zapytania

przeciwjaskrowych oraz hemostatycznych gąbek żelatynowych, których szczegółowy opis oraz wymagane ilości zawierają: Rozdział II SIWZ oraz formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 2 do formularza oferty.
2. Zamawiający wymaga aby oferowane soczewki wewnątrzgałkowe, stenty przeciwjaskrowe oraz hemostatyczne gąbki żelatynowe stanowiły wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) i były wprowadzone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zamawiający wymaga, by dostarczane wyroby posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga, aby dostawy były realizowane w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania faksem lub e-mailem. Termin realizacji zamówienia liczy się od następnego dnia po dniu przekazania zapotrzebowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.