Zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu na dostawę gaśnic przewoźnych proszkowych 50 kg AP-50x ABC/E.

» Opis zapytania

Nazwa: Gaśnica przewoźna proszkowa 50 kg AP-50x ABC/E.
Opis: AP-50x ABC/E, Rejestracja UDT 20 lat.
Ilość: 2 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Termin dostawy (możliwie najkrótszy)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dnia o daty dostawy towaru i poprawnie wystawionej faktury VAT, proszę potwierdzić)
Karta katalogowa (oferowanych gaśnic)
Gwarancja (możliwie najdłuższa)
UDT (20 lat.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Naftowa 1
95-040 Koluszki


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

PERN S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się