Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : DO/DZ-381-1-9/16

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzach Parametry techniczne przedmiotu zamówienia - załączniki nr 2.1-2.5 do SIWZ2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 odrębnych zadań w tym:

1. Zestaw do chromatografii cieczowej typu nano do posiadanego spektrometru mas Agilent 6540 Q-TOF LC/MS

2. Chłodziarko-zamrażarka

3. Moduł służący do kontroli oraz stabilizacji temperatury głowicy HR MAS NMR firmy Bruker

4. Waga analityczna

5. Wirówka mikrolitowa z wytrząsaniem typu Vortex z wymiennymi rotorami na probówki

3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań.

4. Przedmiotowy zakup realizowany będzie w ramach projektu Nowe narzędzia diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy i gruczołu krokowego (MILESTONE) dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED (umowa nr STRATEGMED2/267398/4/NCBR/2015)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.02.2016 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny
  • Urządzenia elektroenergetyczne
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się