DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych. Z podziałem na 2 pakiety. Pakiet nr 1 - Gazy sprężone, Pakiet nr 2 - Tlen ciekły. Dostawa wraz z transportem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się