Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy infrastruktury hydrotechnicznej na rzekach Perznica, Radusza i Gęsia.

» Opis zapytania

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania związanego z przebudową infrastruktury hydrotechnicznej na rzekach Perznica, Radusza i Gęsia, zaprojektowanie przebudowy urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej swobodną migrację ryb i minogów (przywrócenie ciągłości na rzekach Perznica, Radusza i Gęsia), wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów do uzyskania stosownych, zgód, pozwoleń i decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub złożenia skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia budowlanego - uzyskanie informacji od organu o upływie terminu dotyczącego ww. zgłoszeń oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych ww. dokumentacją. Projekt musi obejmować likwidację minimum 14 stopni, 5 zastawek i 1 jazu oraz budowę minimum 47 bystrzy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.03.2018 | 12:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się