Dostawy odzieży i obuwia roboczego dla personelu szpitalnego, obuwia operacyjnego oraz pościeli szpitalnej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży i obuwia roboczego dla personelu szpitalnego, obuwia operacyjnego oraz pościeli szpitalnej, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ("Formularz oferty"), a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do specyfikacji ("Formularz cenowy"). Dodatkowo Zamawiający przedkłada poglądowo wzór logo (pakiet nr 1) stanowiący załącznik nr 1.1A, wzór bluzy (pakiet nr 1) stanowiący załącznik nr 1.2 do specyfikacji oraz wzór obuwia operacyjnego (pakiet nr 3) stanowiący załącznik nr 1.3 do specyfikacji.
Zamówienie podzielone jest na 5 pakietów (części) wymienionych w załączniku nr 1.1. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub większej ilości pakietów, natomiast w ramach da¬nego pakietu oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona. Dostawy (dla wszystkich pakietów) będą się odbywać transportem na koszt Wykonawcy wg zasad ustalonych w umowie i formularzu cenowym dla danego pakietu. Podane w formularzach cenowych ilości dotyczą okresu 24 miesięcy (dla pakietu nr 5 - 4 miesiące) (umowy zostaną zawarte na taki okres), ilości te mają charakter orientacyjny. Zamawiający będzie dokonywał zamówień w zależności od potrzeb szpitala. Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ("Wzór umowy").
Dostarczany asortyment musi:
- odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w tym spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione we wzorze załącznika nr 1.1 do oferty,
- posiadać dopuszczenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla asortymentu w załączniku nr 1.1, (zgodnie z opisem pod każdym z pakietów).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się