dostawa strzygarek chirurgicznych, golarek medycznych, testów do sterylizacji, worków stomijnych, elektrod jednorazowych do diatermii, pasków wskaźnikowych pH

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa strzygarek chirurgicznych, golarek medycznych, testów
do sterylizacji, worków stomijnych, elektrod jednorazowych o diatermii, pasków wskaźnikowych pH, zwanych dalej „wyrobami”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagane parametry wyrobów oraz wymagania pozostałe, zawiera formularz „Parametry wymagane”, stanowiący załącznik nr 4 do formularza oferty.
3. Opis ogólny oraz ilości wyrobów zawiera formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 2 do formularza oferty;


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.03.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się