Dostawa wyposażenia kuchni do rozbudowanego budynku Przedszkola Samorządowego w Cycowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia kuchni do rozbudowanego budynku Przedszkola Samorządowego w Cycowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ. Pozostałe warunki dostawy: - obowiązkowa wizja lokalną na miejscu montażu - przed złożeniem oferty, - dostawa urządzeń pod wskazany adres, transport dostawcy (wykluczamy transport firmą spedycyjną ), - wniesienie urządzeń na docelowe miejsce montażu, - montaż urządzenia oraz jego uruchomienie (montaż dokonany przez osoby z aktualnymi uprawnieniami gazowymi i elektrycznymi, należy przedłożyć skany uprawnień przed dostawą), - przeszkolenie personelu w sprawach technicznej obsługi przez specjalistę technika, - przeszkolenie personelu przez profesjonalnego kucharza (na produktach ), - dostarczenie drobnego wyposażenia koniecznego do zainstalowania urządzeń (przewód gazowy, przewód elektryczny, wodne przewody zasilające, elementy kanalizacyjne i inne niezbędne), - zapewnienie co najmniej 2-letniego serwisu gwarancyjnego, - zapewnienie serwisu pogwarancyjnego (odpłatnego), - od 24 do powyżej 73 godzin- czas reakcji serwisu na miejscu awarii, (Uwaga! Zgodnie z rozdziałem XVI SIWZ termin reakcji serwisu jest jednym z kryteriów oceny ofert i Wykonawca deklarujący krótszy termin realizacji otrzyma dodatkowe punkty w tym kryterium), - 48 godzinny termin usunięcia awarii lub zapewnienie urządzenia zastępczego, - autoryzacja serwisu przez producenta - certyfikat, - oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się