Dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy).
3. Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnych próbek tożsamych z produktem zaoferowanym dla poz. nr 2 i 3 Formularza cenowego w celu przeprowadzenia oceny jakościowej. Próbki muszą spełniać określone przez Zamawiającego wymagania. Wszystkie próbki należy zamieścić w osobnym opakowaniu (np. kartonie), zamkniętym i opisanym jak oferta z dopiskiem PRÓBKI. Próbki należy złożyć w miejscu i terminie przewidzianym dla składania ofert.
W przypadku nie dołączenia próbek do terminu składania ofert, Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do ich uzupełnienia, ponieważ próbki stanowią treść oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.03.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się