Dostawa mineralno - cementowych spoiw i środków spienialnych, mineralnych środków antypirogennych, torkretów oraz pojemników tkaninowych do wypełniania tymi środkami dla TAURON Wydobycie SA

» Opis zapytania

1.Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia .
Przedmiotem zamówienia jest szybkowiążące spoiwo mineralno-cementowe do wykonywania w wyrobiskach górniczych tam i korków izolacyjnych, przeciwwybuchowych o następujących parametrach:
a) wytrzymałość na ściskanie po upływie 24 godzin (Rc24) musi wynosić min. 7 MPa (Rc24 min. 7 MPa),
b) wskaźnik wody: spoiwo (w/s) musi być większy lub równy 1,0 (w/s ≥ 1,0),
c) wydajność z 1t powyżej 1,3 m3,
d) spoiwo do wykonywania tam musi posiadać własności zapewniające odporność konstrukcji tamy o długości nie większej niż 3m na ciśnienie fali wybuchu o wartości 1 MPa po czasie nie dłuższym niż 24 godz. od zatłoczenia,
e) spoiwo do wykonywania tam musi posiadać własności umożliwiające jego podawanie pompami MONO lub równoważnymi przy zachowaniu podanych przez wykonawcę parametrów wytrzymałościowych.
2. Termin i miejsce realizacji zamówienia: do 31.06.2018r., Zakład Górniczy Brzeszcze, ul. Kościuszki 1, 32-620 Brzeszcze

Wymagania przedmiotowe oraz wymagane dokumenty niezbędne do zweryfikowania oferowanego Przedmiotu Zamówienia
 Świadectwo jakości (zawierające datę produkcji, czas gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy).
 Dowód dostawy lub inny dokument pełniący rolę dokumentu dostawy zawierający co najmniej wszystkie informacje wymagane dla dokumentu dostawy.
 Dokumentację Techniczną i Instrukcję bezpiecznego stosowania
3. Forma i termin płatności: przelewem w ciągu 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury .

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się