Konserwacja i naprawy drzwi przesuwnych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia II

» Opis zapytania

1. Dziękujemy za złożenie oferty na wykonanie zadania pn.:
„Konserwacja i naprawy drzwi przesuwnych w TAURON Wytwarzanie
Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia II”
2. Miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
– Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II.
3. Prosimy o złożenie oferty w Rundzie Negocjacyjne do dnia 23.03.2018 do godz. 9.00

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.03.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się