Zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku w ramach projektu: Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dziesięć części:
1) Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku;
2) Zakup, dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku;
3) Zakup, dostawa mebli do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku;
4) Zakup, dostawa akcesoriów kuchennych do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku;
5) Zakup, dostawa pomocy dydaktycznych do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku;
6) Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku;
7) Zakup, dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku;
8) Zakup, dostawa i montaż mebli do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku;
9) Zakup, dostawa pomocy dydaktycznych do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku;
10) Zakup, dostawa pieca konwekcyjno – parowego do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku;
3. Sprzęt dostarczony w ramach niniejszego zamówienia ma być sprzętem fabrycznie nowym, tj. nieużywanym, nieuszkodzonym, nieregenerowanym, nieobciążonym prawami osób lub podmiotów trzecich oraz pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta. Sprzęt powinien być dostarczony do miejsca wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w nienaruszonych oryginalnych opakowaniach bez śladów ingerencji, winien posiadać odpowiednią jakość, sprawność i wydajność. Sprzęt musi być dopuszczony do obrotu na terenie Polski i posiadać wymagane deklaracje i poświadczenia polskie lub Unii Europejskiej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się