„Organizacja i kompleksowa obsługa wyjazdu studyjnego do Barcelony w ramach projektu Startup Business Hub KPT”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i kompleksowa obsługa wyjazdu studyjnego dla 9 osób w dniach 16— 20 kwietnia 2018 roku do Barcelony w Hiszpanii. Zamówienie prowadzone jest w ramach projektu Startup Business Hub KPT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 „Wspieranie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.Celem Zamówienia jest organizacja i kompleksowa obsługa wizyty studyjnej, której zamierzeniem jest pozyskanie dobrych praktyk z instytucji wchodzących w skład ekosystemu wsparcia przedsiębiorczości startupowej w mieście Barcelona. Wizyta pozwoli na weryfikację wstępnie założonego Pakietu Usług oraz poznanie najnowszych trendów technologicznych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.03.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Turystyka

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się