Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta Ciechanów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta Ciechanów,
2. Na przedmiot zamówienia składa się:
1) Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych punktów alarmowych w wyznaczonych miejscach/lokalizacjach na terenie miasta Ciechanów, tj. 9 punktów alarmowych (PA) zbudowanych w oparciu o syreny elektroniczne szczelinowe o mocy 900 W każda,
z zestawem głośników, urządzeniem sterującym i masztem antenowym, montowanych na budynkach wskazanych przez Zamawiającego, zasilanych energią elektryczną, wykorzystujących do transmisji dźwięku i sterowania analogowo-cyfrową transmisję radiową.
2) Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń peryferyjnych, tj. 1 stacji pogodowej oraz
1 czujnika skażeń w punkcie alarmowym wskazanym przez Zamawiającego.
3) Implementacja/integracja przedmiotów zamówień (pkt. II, poz. 1 i 2) z istniejącym Systemem, który działa w oparciu o Modułowa Centralę Alarmową firmy SCH Elektronik
i oprogramowanie SAOL. Przedsięwzięcie obejmuje ewentualne nabycie przez Wykonawcę kluczy licencyjnych, licencji lub innych niezbędnych elementów umożliwiających dołączenie do Systemu nowych urządzeń, tj. nowobudowanych punktów alarmowych i urządzeń peryferyjnych.
4) Dostosowanie Modułowej Centrali Alarmowej do potrzeb nowobudowanych PA oraz urządzeń peryferyjnych, w tym dostosowanie interfejsu Modułowej Centrali Alarmowej (bazującej na oprogramowaniu SAOL) do obsługi i obrazowania PA, a także obrazowanie
i wizualizacja danych pobieranych z urządzeń peryferyjnych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał osobiście prace związane z integracją, konfiguracją i dostosowaniem elementów Systemu do pracy/współpracy z istniejącym Systemem.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn. Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta Ciechanów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

Szczegółowy pis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się