Dostawa odziezy ochronnej dla TAURON Wytwarzanie S.A.

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie zapytania ofertowego.

Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalny upust cenowy na dostawę:
- RĘKAWICE NITRYLOWE NITRYLEX PF – 800 kpl
- RĘKAWICE GUMOWE GOSPODARCZE 5 PALCOWE. – 20 kpl
- RĘKAWICE NITRYLOWE OLEJOODPORNE – 150 kpl
- KLAPKI KĄPIELOWE – 20 kpl
- HEŁM OCHRONNY G3000 – 20 szt
- RĘKAWICE SKÓRZANE ROBOCZE 5-PALCOWE – 200 kpl
- RĘKAWICE DRELICHOWE ROBOCZE – 350 kpl
- PÓŁMASKA PRZECIWPYŁOWA KL.P2 8822 Z ZAWOREM WYDECHOWYM – 500 szt
- RĘKAWICE DRELICHOWE 5-PALCOWE WZMOCNIONE SKÓRĄ – 576 kpl
- RĘKAWICE POLIAMIDOWE NAKRAPIANE – 300 kpl
Szczegółowy opis produktu i ilości znajdują się w Załączniku nr 1.
Uwagi:
- stosownie do pozycji w Załączniku nr 1
- do oferty dołączyć model wybranego produktu wraz z opisem
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego –
TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III wg Incoterms 2010,
- termin ważności oferty nie krótszy niz: 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- deklaracja dostawcy, że gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy,
- zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru pozycji z oferty,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- wymagany dowód dostawy,
- OKRES GWARANCJI NIE NIEJ NIŻ 12 M-CY
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w "Opisie zapytania". Wykonawca składając ofertę potwierdza, że jest ona zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na która składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączna wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
3. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta oraz załącznik nr 1 .
5.Zastrzezenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx
- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
- szczegółowy opis pozycji objętych zapytaniem znajduje się pod znacznikiem "lupki".
5.3. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru pozycji z ofert.

6. Ilości ujęte w zamówieniu mają charakter planowy i mogą ulec zmniejszeniu lub całkowitej rezygnacji z zakupu. Z tego tytułu Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.03.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się