Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I - Grodzisko – zwiększenie atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza zamkowego – „Dostawa i Montaż Obiektów Militarnych”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż obiektów militarnych oraz dostawę i montaż tablic informacyjno-kierunkowych w ramach zadania Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I - Grodzisko – zwiększenie atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza zamkowego w podziale na 21 części, według poniższego zestawienia. Repliki obiektów (część 1-20) nawiązują do oryginalnego wyposażenia zamku i stanowić będą atrakcję turystyczną. Część 21 obejmuje dostawę i montaż tablic informacyjno-kierunkowych przedstawiających rozmieszczeniem obiektów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części został określony w załączniku nr 1 do SIWZ – (tj. opis przedmiotu zamówienia, rozmieszczenie na planie zagospodarowania terenu, przedmiar robót).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.03.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi marketingowe i PR

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się