Napawanie szyn tramwajowych 60R2 w torach szlakowych, węzłach oraz na pętlach tramwajowych na terenie miasta Bydgoszczy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa w rozumieniu art. 2 pkt 10 UPZP, polegająca na napawaniu szyn tramwajowych 60R2 w torach szlakowych, węzłach oraz na pętlach tramwajowych w mieście Bydgoszcz, w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych
w następujących dokumentach, stanowiących integralną część SIWZ:
1) opisie przedmiotu zamówienia, SST,
2) wzorze umowy,
które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Napawanie będzie miało miejsce na obszarze torowiska zlokalizowanego wzdłuż ul. Toruńskiej, ul. Gdańskiej oraz pętli Babia Wieś, pętli Myślęcinek, pętli Stomil, pętli Łęgnowo, węźle Klaryski oraz na rondzie Toruńskim i rondzie Fordońskim.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie na terenie miasta Bydgoszczy napawania nawierzchni stalowej torowiska zgodnie z wymaganiami j.w. o łącznej długości 956,00 m,
w tym:
- powierzchni bocznych szyn rowkowych w torach szlakowych i w węzłach rozjazdowych
o długości łącznej 398,00 m szyn,
- powierzchni bocznych i dna rowków w krzyżownicach w węzłach rozjazdowych oraz na pętlach w o długości łącznej 558,00 m szyn,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.03.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się