Przetarg nieograniczony na dostawę różnych artykułów do sprzątania na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych artykułów do sprzątania na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Mącznej 3.
Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem CPV: Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem CPV: 39224330-0 wiadra; 39224350-6 śmietniczki; 39525800-6 ściereczki do czyszczenia; 39224300-1 miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym; 39224310-4 szczotki toaletowe; 34928480-6 pojemniki i kosze na odpady i śmieci 39812400-1 zmiotki. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy do centralnego magazynu gospodarczego mieszczącego się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3. Towar przeznaczony będzie na potrzeby domów pomocy społecznej przy ul. Mącznej 3, ul. Kaletniczej 8, ul. Karmelkowej 25, ul. Rędzińskiej 66/68 oraz dziennych domów pomocy przy ul. Komuny Paryskiej 11, ul. Kościuszki 67, ul. Żeromskiego 37 i ul. Skwierzyńskiej 23/2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – rodzaj, opis i ilość zamawianych towarów zawarty jest we wzorze kalkulacji cenowej, który jako załącznik nr 2 do SIWZ stanowi jej integralną część. Wykonawca wykona zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się