Wykonanie prac związanych z konserwacją murów obronnych Starego Miasta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

» Opis zapytania

7.1. Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację murów obronnych Starego Miasta w Warszawie na:
7.1.1. odcinku I – obejmujący Most Gotycki i mur pomiędzy Pl. Zamkowym a ul. Piekarską,
7.1.2. odcinku II – obejmujący mur pomiędzy ul. Piekarską a ul. Wąski Dunaj,
7.1.3. odcinku III – obejmujący mur pomiędzy ul. Wąski Dunaj a ul. Nowomiejską,
7.1.4. odcinku IV – obejmujący mur pomiędzy ul. Nowomiejską a ul. Brzozową
7.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa następująca dokumentacja:
7.2.1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ;
7.2.2. Decyzja Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia 13.10.2017 r. zezwalająca na prowadzenie bieżącej konserwacji murów obronnych Starego Miasta zgodnie z „Programem konserwatorskim do bieżącego corocznego utrzymania murów obronnych Starego Miasta w należytym stanie technicznym i estetycznym” – załącznik nr 3 do SIWZ;
7.2.3. Wzór umowy – załącznik nr 10 do SIWZ.

Uwaga. Zaleca się wykonawcom zapoznanie się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się