Dostawa pieluchomajtek

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieluchomajtek na potrzeby Szpitala Lipno Sp. z o.o. w podziale na cztery zadania:

Zadanie Opis produktu zamawianego Ilość zamawiana
1 Pieluchomajtki dla dorosłych stosowane przy ciężkiej inkontynencji moczu i kału: kształt anatomiczny, podwójny wkład chłonny, zabez-pieczony przed przesuwaniem, z superabsorbentem, paroprzepusz-czalne ("oddychające") na całej powierzchni, powłoka zewnętrzna i wewnętrzna włókninowa, co najmniej jedna para przylepcorzepów umożliwiających wielokrotne zapinanie i odpinanie, co najmniej jeden elastyczny ściągacz taliowy, elastyczne ściągacze udowe, elastyczne falbanki wewnętrzne zabezpieczające przed przeciekaniem, wskaźnik wilgotności, bezlateksowe, obwód pasa 100 – 150 cm, minimalna chłonność (według normy ISO 11948-1) 2,2 litra, 1 szt. 35 250
2 Pieluchomajtki dla dorosłych stosowane przy bardzo ciężkiej inkonty-nencji moczu i kału: kształt anatomiczny, podwójny wkład chłonny, zabezpieczony przed przesuwaniem, z superabsorbentem, paroprze-puszczalne ("oddychające") na całej powierzchni, powłoka zewnętrzna i wewnętrzna włókninowa, dwie pary przylepcorzepów umożliwiających wielokrotne zapinanie i odpinanie, elastyczne ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, elastyczne ściągacze udowe, elastyczne falbanki wewnętrzne zabezpieczające przed przeciekaniem, wskaźnik wilgotności, bezlateksowe, obwód pasa 100 – 150 cm, minimalna chłonność (według normy ISO 11948-1) 3,2 litra, 1 szt. 40 200
3 Pieluchomajtki dla dorosłych stosowane przy ciężkiej inkontynencji moczu i kału: kształt anatomiczny, podwójny wkład chłonny, zabez-pieczony przed przesuwaniem, z superabsorbentem, paroprzepusz-czalne ("oddychające") na całej powierzchni, powłoka zewnętrzna i wewnętrzna włókninowa, dwie pary przylepcorzepów umożliwiających wielokrotne zapinanie i odpinanie, elastyczne ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, elastyczne ściągacze udowe, elastyczne falbanki wewnętrzne zabezpieczające przed przeciekaniem, wskaźnik wilgotności, bezlateksowe, 130 – 170 cm, minimalna chłonność (według normy ISO 11948-1) 2,6 litra, 1 szt. 2 000
4 Pieluchy anatomiczne dla dorosłych: podwójny, celulozowy wkład chłonny z superabsorbentem, paroprzepuszczalne ("oddychające") na całej powierzchni, obustronny elastyczny ściągacz pachwinowy, ela-styczne falbanki wewnętrzne zabezpieczające przed wyciekiem, wskaźnik wilgotności, długość minimalna 66 cm, chłonność minimalna (według normy ISO 11948-1) 2 litry, 1 szt. 86 100

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.03.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się