Dostawa odzieży ochronnej, roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

» Opis zapytania

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej odzieży ochronnej, roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach od nr 1.A do nr 2.A (formularzach cenowych) oraz we wzorach umowy stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) tj.:
 załącznik nr 1.A do SIWZ - „Formularz cenowy – Pakiet nr 1 „Odzież ochronna, robocza, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej”,
 załącznik nr 2.A do SIWZ - „Formularz cenowy – Pakiet nr 2 „Jednorazowe środki ochrony indywidualnej”;
 załącznik nr 5.A do SIWZ - „Projekt umowy” do Pakietu nr 1;
 załącznik nr 5.B do SIWZ - „Projekt umowy” do Pakietu nr 2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.03.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się