Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego myjni bezdotykowej w ramach zadania pn.: „Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia technologicznego myjni bezdotykowej dla samochodów osobowych, modułowej, jednostanowiskowej, znajdującej się w nowo powstającym obiekcie Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ), na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego – dz. nr 216/42, 216/20, obręb Łozienica. Na przedmiot zamówienia składają się także urządzenia, podzespoły i instalacje przyłączające urządzenia/sprzęt wchodzące w skład wyposażenia technologicznego myjni do sieci mediów.

2. Budynek myjni należy wyposażyć w system technologii mycia bezdotykowego, wykorzystujący do procesu mycia ciepłą wodę. Woda używana do mycia podgrzewana będzie za pomocą dwufunkcyjnego kotła gazowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 9 do SIWZ tj. Specyfikacja techniczna podstawowych urządzeń/sprzętu wchodzących w skład wyposażenia technologicznego myjni bezdotykowej dla samochodów osobowych, jednostanowiskowej.

3. Wyposażenie technologiczne myjni należy podłączyć do przewidzianych przez Zamawiającego instalacji, tj.:
- przyłącze wody: PE fi40, SDR 17
- przyłącze gazu: PERC fi 40, SDR 11
- przyłącze elektryczne: 16 kW, 25A
- kanalizacja technologiczna: PVC fi 110

Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia muszą spełniać minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego, a ich instalacje przyłączeniowe muszą być dostosowane do istniejących instalacji na obiekcie ZAZ, w taki sposób aby ich funkcjonowanie i eksploatacja była prawidłowa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.03.2018 | 11:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych
  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się