Przebudowa drogi gminnej – Mierzyce Parcela Południowa

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej – Mierzyce Parcela Południowa znajdującej się na terenie Gminy Wierzchlas na dz. ewid. nr 1008 obręb: 11 - Mierzyce o długości ok. 890 m.
1) W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących prac:
a) wykonanie robót przygotowawczych,
b) rozbiórka lokalnie istniejącej nawierzchni z kruszywa,
c) korytowanie pod nawierzchnię drogową,
d) wykonywanie odcinkowo nasypu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
e) profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej,
f) wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/63 – grub. 12,0 cm,
g) wykonanie warstwy nawierzchniowej z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 – grub. 8,0 cm,
h) wykonanie zjazdów do posesji, działek leśnych lub pól,
i) roboty ziemne na poboczu,
j) profilowanie i zagęszczanie poboczy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa załączona do siwz-u.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.03.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się