Wykonanie "Analizy bezpieczeństwa ruchu kolejowego dla zwiększenia prędkości do 250 km/h (ocena znaczenia zmiany) na linii kolejowej nr 4 oraz opracowanie metody wykonywania analizy koszty-korzyści dla wygradzania linii kolejowych

» Opis zapytania

Wykonanie analizy bezpieczeństwa ruchu kolejowego dla zwiększenia prędkości do 250 km/h (ocena znaczenia zmiany zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L.121 z 03.05.2013 r., z późn. zm.) na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie oraz opracowanie metody wykonywania analizy koszty-korzyści dla wygradzania linii kolejowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi projektowe
  • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się