Świadczenie usług ochrony imprez masowych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. w 2018 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowej ochrony imprez kulturalno - artystycznych, w tym o charakterze masowych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury (dalej MCK) w Gorzowie Wlkp. na sali widowiskowej MCK, w Amfiteatrze oraz na terenie miasta w uzgodnionych terminach. Ochrona obejmować musi czas przygotowania i realizacji imprez i odbywać się musi zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz. U. z 19 czerwca 2017 r., poz. 1160) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 lipca 2002 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.03.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się