DOSTAWY CZYŚCIWA BAWEŁNIANEGO JASNEGO, CZYŚCIWA Z WŁÓKNINY, CZYŚCIWA TORK DLA TAURON WYTWARZANIE S. A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA JAWORZNO III, ŁAGISZA, ŁAZISKA, SIERSZA, STALOWA WOLA

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w trzeciej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe na dostawę nw. materiał:
Zadanie 1
878-704-500-0 CZYSCIWO BAWELNIANE JASNE
Adres dostawy: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Jaworzno III ul. Promienna 51, oraz ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno 2 710,00 kg
Adres dostawy: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Łagisza magazyn nr 212 ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin Łagisza 1 720,00,00 kg
Adres dostawy: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Łaziska ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne 1 430,00 kg
Adres dostawy: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini 32-541 Trzebinia Siersza 4 440,00 kg
Zadanie 2
878-704-501-0 CZYSCIWO kolorowe 360,00 kg
Adres dostawy: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Stalowa wola ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola
Zadanie 3
878-704-504-0 CZYŚCIWO Z WŁÓKNINY UNIWERSALNE NIEBIESKIE 380/38x38cm 20,00 szt.
Adres dostawy: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini 32-541 Trzebinia Siersza
Zadanie 4
•862-203-006-0 CZYŚCIWO TORK AUTO 909 TOP-PAK 38,5x43cm 10,00 szt.
• 878-704-506-0 CZYŚCIWO TORK AUTO 909-WIPER PACK 32x16000cm 2,00 szt.
• 878-704-508-0 CZYŚCIWO TORK ADVANCED 415 22x12000cm MAŁA ROLA 10,00 szt.
• 878-704-509-0 CZYŚCIWO TORK UNIVERSAL 310 21x11500cm MAŁA ROLA 36,00 szt.
•878-704-511-0 CZYŚCIWO TORK PREMIUM CLOTH 530 ROLKA 43x27000cm 2,00 szt.
TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini 32-541 Trzebinia Siersza
• 878-704-507-0 CZYŚCIWO TORK PREMIUM 42,2x36100cm 8,00 szt.
TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Łagisza ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin
Zadanie 5
CZYŚCIWO OGÓLNEGO STOSOWANIA WYPALL X70 10,00 szt.
Adres dostawy: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Łaziska ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),
• wymagany dowód dostawy,
ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta dotyczyć musi wszystkich pozycji wyszczególnionych w zadaniu.
Oferty niespełniające powyższych wymogów będą odrzucone.
1. Kryterium oceny ofert: łączna wartość wszystkich pozycji netto oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
2. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta, warunki realizacji zamówienia oraz formularz wyceny dla zadania nr 4.
3.Zastrzezenia Zamawiającego:
3.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
3.3 W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.03.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Części do urządzeń elektroenergetycznych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się