Dostawa środków ochrony roślin do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony roślin do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej. 2. Szczegółowe warunki, na jakich Zamawiający udzieli zamówienia, w tym przede wszystkim obowiązki Wykonawcy określa niniejsza SIWZ, w tym w szczególności załącznik nr 1 do SIWZ (wzór umowy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ (Formularz cenowy). 3. Zamówienie zostało podzielone na cztery części: a. Część nr 01- dostawa herbicydów, b. Część nr 02- dostawa regulatorów wzrostu, c. Część nr 03- dostawa insektycydów, d. Część nr 04- dostawa fungicydów. 4. Miejscem dostawy jest Instytut Zootechniki-PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, Kołuda Wielka, 88-160 Janikowo Zamawiający dopuszcza środki równoważne. Przedmiot równoważny w zakresie środków ochrony roślin powinien spełniać parametry środków wskazanych w SIWZ, w tym w formularzu cenowym. Wykonawca musi w ofercie przedstawić dokument potwierdzający parametry jakościowe. Przedmiot równoważny w zakresie środków ochrony roślin powinien spełniać parametry środków wskazanych w SIWZ, w tym w formularzu cenowym. 6. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. 7. Wymagania Zamawiającego dotyczące zamówienia: a) Środek równoważny dla Perytroid musi posiadać rejestrację do zastosowania w uprawie pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia ozimego i jarego, owsa,
w rzepaku na chowacza brukwiaczka, słodyszka i szkodniki łuszczynowe. b) Okres przydatności do zastosowania środków min. 1 rok. c) W cenie należy uwzględnić m.in. koszty transportu do siedziby Zamawiającego - Kołuda Wielka dostawa od 7:00-14:00 od poniedziałku do piątku. d) Puste opakowania po pestycydach odbiera dostawca lub firma przez niego wskazana posiadająca stosowne uprawnienia do recyklingu. e)Termin płatności 60 dni od dnia wystawienia faktury. f) Termin załatwienia reklamacji 7 dni od zgłoszenia. Zamawiający zastrzega, iż nie jest zobowiązany do zakupu wszystkich środków ochrony roślin w ilościach wskazanych w niniejszej SIWZ i formularzu cenowym (załącznik nr 6 do SIWZ) jak i również ilość środków może ulec zmianie. Wykonawca ma obowiązek dysponować pełnym asortymentem w ilościach wskazanych w SIWZ i formularzu cenowym dla wykonania niniejszej umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.03.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się