Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Jelenia Góra

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi w ramach realizacji zadania pn.: „Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Jelenia Góra” polegające między innymi na wykonywaniu następujących czynności:
a) wymiana znaków drogowych pionowych, luster drogowych, znaków informacji miejskiej, progów zwalniających, tablic informacji bramowej,
b) wymiana oraz poprawa pochylonych słupków do znaków,
c) poprawne zamontowanie obróconych, obsuniętych, obluzowanych znaków i luster,
d) oczyszczenie zabrudzonych lub zamalowanych znaków i luster,
e) wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonych przez zarządzającego ruchem projektów organizacji ruchu,
f) montaż, demontaż znaków drogowych pionowych, luster drogowych, znaków informacji miejskiej, progów zwalniających, słupków, tablic informacji bramowej,
g) odnawianie słupków znaku, znaków drogowych pionowych, luster drogowych, znaków informacji miejskiej, progów zwalniających, tablic informacji bramowej, montażu i odnowieniu barier zabezpieczających, wygrodzeń ramowych,
h) montaż, demontaż oraz naprawa i konserwacja innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. pylony, słupki blokujące, konstrukcje nietypowe),
i) zabezpieczanie robót związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia
j) właściwego, zgodnego z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 21 z późn. zm.), zagospodarowania zdemontowanych zużytych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.03.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się