dostawa środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i odkażających na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i odkażających na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.
2. Przedmiot zamówienia oznaczony jest następującymi kodami CPV: 24457000-2 środki grzybobójcze, 24455000-8 środki odkażające, 33631600-8 środki antyseptyczne
i dezynfekcyjne.
3. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez Wykonawcę do Centralnego Magazynu Gospodarczego mieszczącego się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu, wchodzącego w skład Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.
4. Podana ilość towarów, określona w załączniku nr 2 do SIWZ, jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości towarów lub rezygnacji z niektórych pozycji.
5. Termin ważności przedmiotu zamówienia określony na etykietach nie może być krótszy, niż 6 m-cy od dnia jego dostawy do Zamawiającego.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający rodzaj oraz ilość zamawianego asortymentu, znajduje się w kalkulacji cenowej, która jako załącznik nr 2 do SIWZ stanowi jej integralną część.
7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
8. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.03.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.