Zakup Rosulfan D w formie cieczy

» Opis zapytania

Zakup środka pianotwórczego ROSULFAN D w formie cieczy
Opakowanie: beczka bezzwrotna
ilość: 120 kg
Baza Dostawy: DAP KGHM METRACO S.A.Zakładł Odzysku Surowców, ul. M.Skłodowskiej-Curie 183, 59-301 Lubin
Miejsce dostawy: KGHM METRACO S.A. Zakład Odzysku Surowców, ul. M.Skłodowskiej-Curie 183, 59-301 Lubin
Termin dostawy:21-03-2018
Termin płatności: 60 dni od daty dostawy
Srodek powinien spełniać zapisy Dyrektywy 67/548/EWG DSD, WE nr 1272/2008 CLP/GHS

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się