Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Miasta Bydgoszczy (grup zorganizowanych w 4 turnusach) w formie kolonii w ramach programu profilaktyki uzależnień

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Miasta Bydgoszczy (grup zorganizowanych w 4 turnusach) w formie kolonii w ramach programu profilaktyki uzależnień w zakresie wynikającym z siwz i załączników do siwz.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do siwz pn. „Szczegółowy opis, zakres oraz warunki zamówienia na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Miasta Bydgoszczy w 2018r.”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.03.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się