Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży budowlanej w budynkach mieszkalnych i kotłowni, a także urządzeń na terenach przyległych do tych budynków, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o. położonych we Wrocławiu przy ul. Górniczej, Błońskiej, Prężyckiej, Dolnobrzeskiej, Brzezińskiej , Krępickiej, Prochowickiej, Daktylowej , Rodzynkowej i Wojanowskiej .

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie: wykonywania, zleconych każdorazowo przez Zamawiającego konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży budowlanej, w budynkach mieszkalnych i kotłowni, a także urządzeń na terenach przyległych do tych budynków, stanowiących własność Zamawiającego, położonych we Wrocławiu przy ul. Górniczej, Błońskiej, Prężyckiej, Dolnobrzeskiej, Brzezińskiej , Krępickiej, Prochowickiej, Daktylowej, Rodzynkowej i Wojanowskiej .
2. Przedmiot zamówienie obejmuje wykonywanie zleconych każdorazowo przez Zamawiającego
konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży budowlanej w niżej wymienionych
budynkach mieszkalnych (punkty od nr 1 do 57) i kotłowni ( punkt nr 58), a także urządzeń na
terenach przyległych do tych budynków,
przy ulicach:
1) ul. Górniczej nr 24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50,
2) ul. Błońskiej nr 1-9,
3) ul. Prężyckiej nr 19-41,
4) ul. Prężyckiej nr 66-76,
5) ul. Dolnobrzeskiej nr 13-49,
6) ul. Dolnobrzeskiej nr 24-26-28-30,
7) ul. Dolnobrzeskiej nr 36-36a,
8) ul. Dolnobrzeskiej nr 40- 40a,
9) ul. Dolnobrzeskiej nr 42- 42a,
10) ul. Dolnobrzeskiej nr 44, 44a,
11) ul. Brzezińskiej nr 13-15-17-19-21-23-25-29,
12) ul. Brzezińskiej nr 31-33-35-37-39-41-43,
13) ul. Krępickiej nr 44-44a-44b-44c-44d– 44F
14) ul. Krępickiej nr 46-46a-46b-46c-46d,
15) ul. Prochowickiej nr 1-3-5,
16) ul. Prochowickiej nr 7-9-11,
17) ul. Prochowickiej nr 13-15-17,
18) ul. Prochowickiej nr 2-4,
19) ul. Prochowickiej nr 6-8.
20) ul. Prochowickiej nr 10-12,
21) ul. Daktylowej nr 1,
22) ul. Daktylowej nr 3,
23) ul. Daktylowej nr 5,
24) ul. Rodzynkowej nr 1,
25) ul. Rodzynkowej nr 3,
26) ul. Rodzynkowej nr 5,
27) ul. Rodzynkowej nr 2,
28) ul. Rodzynkowej nr 4-6,
29) ul. Rodzynkowej nr 8-10,
30) ul. Rodzynkowej nr 12-14,
31) ul. Wojanowskiej nr 2,
32) ul. Wojanowskiej nr 4,
33) ul. Wojanowskiej nr 6,
34) ul. Wojanowskiej nr 8-10,
35) ul. Wojanowskiej nr 12-14,
36) ul. Wojanowskiej nr 16-18,
37) ul. Wojanowskiej nr 20-22,
38) ul. Wojanowskiej nr 24,
39) ul. Wojanowskiej nr 26-28,
40) ul. Wojanowskiej nr 30,
41) ul. Wojanowskiej nr 32,
42) ul. Wojanowskiej nr 34-36,
43) ul. Wojanowskiej nr 38-40,
44) ul. Wojanowskiej nr 42-44,
45) ul. Wojanowskiej nr 46,
46) ul. Wojanowskiej nr 48,
47) ul. Wojanowskiej nr 50-52,
48) ul. Wojanowskiej nr 54-56,
49) ul. Wojanowskiej nr 58,
50) ul. Wojanowskiej nr 60,
51) ul. Wojanowskiej nr 62-64,
52) ul. Wojanowskiej nr 66-68,
53) ul. Wojanowskiej nr 70,
54) ul. Wojanowskiej nr 72,
55) ul. Wojanowskiej nr 74-76,
56) ul. Wojanowskiej nr 78-80
57) ul. Wojanowskiej nr 82-84,
58) ul. Wojanowskiej nr 30/K –kotłownia.

3. Opis przedmiotu zamówienia
 konserwacje i drobne naprawy - przeprowadzanie niezbędnych remontów poszczególnych elementów technicznych budynków mieszkalnych i biurowych, a także urządzeń na terenach bezpośrednio przyległych do tych obiektów, oraz podejmowanie czynności zapobiegawczych w celu niedopuszczenia do pogorszenia ich stanu technicznego,
 roboty awaryjne - roboty, polegające na usuwaniu przyczyn awarii oraz ich skutków, a także zabezpieczeniu przed dalszą awarią.
4. Wykonanie poszczególnych konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych zlecane będzie Wykonawcy, na piśmie, w formie zleceń, w miarę występujących potrzeb.
5. Zakres przedmiotowy konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych określony jest w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.03.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się