Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) Gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla szpitala SPZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32 – pakiet 1,
Wykonawca na własny koszt zamontuje, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, zbiornik stacjonarny na ciekły tlen medyczny i zbiornik przewoźny na azot ciekły na nieruchomości Zamawiającego przy ul. Ołbińskiej 32 we Wrocławiu w miejscu wspólnie uzgodnionym między stronami umowy, po przeprowadzonej przez Wykonawcę wizji lokalnej.
2) Ciekłego azotu dla przychodni SPZOZ MSWiA w Jeleniej Górze, przy ul. Nowowiejskiej 43 – pakiet 2,
Pod pojęciem „dostawy’ przedmiotu zamówienia, Zamawiający rozumie napełnianie azotem ciekłym butli, będących własnością Zamawiającego,
3) Tlenu medycznego dla przychodni SPZOZ MSWiA w Jeleniej Górze, przy ul. Nowowiejskiej 43 – pakiet 3,
Pod pojęciem „dostawy’ przedmiotu zamówienia, Zamawiający rozumie napełnianie tlenem butli, będącej własnością Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się