Dostawa środków czystości dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w ramach wyodrębnionych zadań (pakietów) środków czystości dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do siwz. Dostawy odbywać się będą średnio co miesiąc w ustalonych każdorazowo z Wykonawcą terminach, w dni robocze w godzinach 8:00 – 12:00. Zamawiający będzie składał odrębne zamówienia dla kuchni, sanatoriów, Szpitala Uzdrowiskowego Stokrotka, Szpitala Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego oraz Pawilonów Zakładu Przyrodoleczniczego. Wykonawca dostarczy środki czystości w opisanych kartonach dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.
Oferowane preparaty będące preparatami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 143) muszą posiadać kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Informacje te muszą znajdować się na lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności od produktu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zaoferowany asortyment, którego dostawa stanowi przedmiot zamówienia musi w dniu dostawy do Zamawiającego posiadać nie mniej niż 50% okresu przydatności do użytkowania określonego przez producenta.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.03.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się