Całodzienne wyżywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Całodzienne wyżywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55, tj. usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostawie do czterech budynków mieszkalnych, całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Zamawiającego: a)Całodzienne wyżywienie, z wyłączeniem dostaw pieczywa, to: śniadanie wraz z napojami, obiad z dwóch dań i deser, kolacja wraz z napojami i posiłkiem nocnym. b) Średnia liczba mieszkańców, dla których przygotowywane będą posiłki: 240 osób. Liczba osób może ulec zmianie, w tym zwiększenie max do 260 osób, zmniejszenie do min. 200 osób. c) Budynki mieszkalne, do których dostarczane będą posiłki: przy ul. A. Chmielowskiego 6 ( Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny nr 1); przy ul. Krakowskiej 53 ( Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny nr 2); przy ul. Krakowskiej 45 front (Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny nr 3); przy ul. Krakowskiej 45 oficyna (Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny nr 4). d)Wymagany przez cały okres trwania zamówienia, dzienny koszt wsadu do kotła nie może być mniejszy niż 8,00 zł (słownie osiem złotych).
2. Wykonawca zobowiązany jest do: a) przygotowania całodziennego wyżywienia zgodnie z opisem zawartym w niniejszej SIWZ wraz z załacznikami; b) dostarczenia posiłków zapakowanych we własne pojemniki i opakowania, w miejsce wskazane przez Zamawiającego i własnym transportem przystosowanym do przewozu żywności. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w n/w załącznikach do siwz: zał. nr 8a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zał. nr 8b. Wykaz diet - Wartość odżywcza i energetyczna diet , zał. nr 8c. Przykładowy jadłospis dekadowy, zał. nr 8d. Przykładowy wzór zamówienia ilości posiłków

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.03.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się