Dostawa preparatu do redukcji siarkowodoru (H2S) w procesie fermentacji metanowej odpadów komunalnych.

» Opis zapytania

I. Przedmiotem zamówienia jest regularna, kompleksowa dostawa preparatu w postaci sypkiej o wilgotności poniżej 15% w workach papierowych o wadze 17-25 kg w celu obniżania zawartości siarkowodoru w biogazie pochodzącym z procesu fermentacji metanowej (suchej) frakcji biodegradowalnej wydzielonej z odpadów komunalnych. Ze względu na stosunkowo niedługi czas fermentacji (ok 21 dni) oferowany preparat musi cechować się szybkim czasem reakcji. Ponadto produkt nie może wpływać negatywnie na parametry produkowanego w fermentacji biogazu, spalanego w agregatach kogeneracyjnych. Preparat powinien być trójwartościowym uwodnionym wodorotlenkiem żelaza Fe(OH)3.
Zastosowanie preparatu do redukcji siarkowodoru w procesie fermentacji metanowej powinno być przez dostawce potwierdzone certyfikatem.
Każda dostawa preparatu musi zawierać certyfikat jakości potwierdzający cechy produktu oraz kartę charakterystyki produktu zgodnie z wymogami SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

II. Parametry techniczne :

• Zawartość żelaza: min 300 g/kg
• Zawartość metali ciężkich:
 AS <80mg/kg
 Pb< 50mg/kg
 Zn <500mg/kg
 Cr <20 mg/kg
 Cu <20mg/kg
 Ni <100 mg/kg
• Gęstość nasypowa < 1050 g/l
• Granulacja 0-0,5mm
• Odczyn pH 7,0-8,5

Przewidywane zapotrzebowanie 60 -70 MG do końca 2018 r
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zamówienia całej ilości 70 MG preparatu w przypadku braku zapotrzebowania na w/w ilość. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie z tego tytułu.
Dostarczony preparat musi posiadać dopuszczenia do stosowania na Polskim rynku w całym okresie stosowania preparatu.

III. Termin realizacji:
Każda dostawa będzie realizowana na podstawie zlecenia wysłanego droga mailową na adres wskazany przez Wykonawcę. Realizacja dostawy będzie się odbywała w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego,
14 dniowy termin realizacji zamówienia jest maksymalnym terminem dostawy. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.