Dostawa chemii przemysłowej dla TAURON Wydobycie SA

» Opis zapytania

4. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia i uzasadnienie zakupu - w załączeniu.
Przedmiotem zamówienia jest piana mocznikowo-formaldehydowa superlekka.
Zastosowanie: wypełnianie i uszczelnianie tam, uszczelnianie stropów i ociosów wyrobisk, izolowanie zrobów, wypełnianie pustek i szczelin w górotworze.
Parametry techniczno - użytkowe:
1) ściśliwość do 90% przy zachowaniu właściwości uszczelniających,
2) niepalność komponentów do jej wytwarzania tj. żywicy i katalizatora,
3) odporność na działanie temperatury min. 100ºC,
4) wodoodporność
5) nietoksyczność,
6) wydajność od 30 do 40 l. komponentów / 1m³ gotowej piany
7) środek do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych o stopniu „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i IV kategorii zagrożenia metanowego,
5. Termin i miejsce realizacji zamówienia: do 31.05.2018r., Zakład Górniczy Brzeszcze, ul. Kościuszki 1, 32-620 Brzeszcze

6. Wymagania przedmiotowe oraz wymagane dokumenty niezbędne do zweryfikowania oferowanego Przedmiotu Zamówienia
 Świadectwo jakości (zawierające datę produkcji, czas gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy).
 Dowód dostawy lub inny dokument pełniący rolę dokumentu dostawy zawierający co najmniej wszystkie informacje wymagane dla dokumentu dostawy.
 Dokumentację Techniczną i Instrukcję bezpiecznego stosowania
7. Forma i termin płatności: przelewem w ciągu 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury .

8. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad prawidłową realizacją i rozliczeniem Zamówienia/ Umowy:
Kubiczek Ireneusz

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się