Usługa przeglądów i stałej konserwacji urządzeń i instalacji przeciwpożarowej, sygnalizacji pożaru i systemu DSO w okresie 36 miesięcy dla potrzeb Sekcji Utrzymania Ruchu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów i stałej konserwacji urządzeń i instalacji przeciwpożarowej, sygnalizacji pożaru i systemu DSO w okresie 36 miesięcy dla potrzeb Sekcji Utrzymania Ruchu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.
2.Zakres usługi obejmuje przeglądy i prace polegające na stałej konserwacji urządzeń instalacji sygnalizacji pożaru wraz z urządzeniami sterującymi, zamykającymi drzwi, systemów oddymiania, systemów zapobiegających zadymieniu, przeciwpożarowych klap odcinających, dźwiękowego systemu ostrzegania DSO, zjazdu pożarowego wind i całość systemów przeciwpożarowych wg Załącznika nr 1do SIWZ, zamontowanych i użytkowanych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się